W związku z zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7.02.2018 r. nastąpiła zmiana terminów rekrutacji.

Rekrutacja zasadnicza

 1. Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00- składanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.
 3. Od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
 4. Od 10 maja do 06 lipca  - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 uso (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art.20t uso).
 5. 06 lipca godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Od 06 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 7. 12 lipca godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych    i nieprzyjętych.
 8. 12 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00 - składanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 13 lipca do 28 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20 t uso).
 3. 29 sierpnia godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 5. 31 sierpnia godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych.
 6. 31 sierpnia do godz. 12.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc.

Nasze Liceum

 srebrna tarcza

Dziennik Librus

Skrzynka podawcza

epuap logo

Biblioteka Liceum

Stronę napędza

Dobry hosting NVMe

Bierzemy udział w:

nprcz

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES