Kontakt

Statut szkoły

Dyrekcja

Rada Rodziców

Samorząd uczniowski

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

 

Zamówienia

Informacja dotycząca możliwości wynajmu pomieszczenia szkolnego na sklepik szkolny

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego możliwości wynajmu pomieszczenia szkolnego na sklepik szkolny

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 

Dane kontaktowe koordynatorów:

- w zakresie dostępności architektonicznej:

p. Bogusława Leszczyńska tel. 23 692 01 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - w zakresie dostępności cyfrowej:

p. Rafał Chmielewski tel. 23 692 01 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

p. Bogusława Leszczyńska tel. 23 692 01 71

p. Rafał Chmielewski tel. 23 692 01 71

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r. poz.1696)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848)
 • Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 13 listopada 2020 r.

 

Dostępność architektoniczna

- Budynek przy ul. Piotra Skargi 2 w Pułtusku

1. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe, wyznaczone dla osób                                      z niepełnosprawnością. 

2. Budynek wyposażony w podjazdy dla wózków inwalidzkich przy drzwiach głównych od ulicy Piotra Skargi i przy sali gimnastycznej od ulicy Benedyktyńskiej.

3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

4. Budynek szkoły wyposażony jest w platformę przeznaczoną do przemieszczenia się między piętrami osób niepełnosprawnych.

5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.loskarga.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.12.2006 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.06.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • mapę strony

W najbliższym czasie planujemy wdrożenie narzędzia ułatwień dostępu (pasek widoczny na górze witryny) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu

TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu

CTRL oraz F – wyszukiwanie

CTRL oraz „+” – powiększanie treści strony internetowej

CTRL oraz „-”  – pomniejszanie treści strony internetowej

CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Nasze Liceum

 srebrna tarcza

Dziennik Librus

Skrzynka podawcza

epuap logo

Biblioteka Liceum

Stronę napędza

Dobry hosting NVMe

Bierzemy udział w:

nprcz

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES