Oddziały (klasy)

1A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn hist
WesP
14
inf
K-KBa
39
pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
mat
KwiD
35
HiT
OpaJ
32
wf
JanM
sił
wf
DybA
sił
inf
ChmR
38
Wt ang
ChyL
9
edb
KowD
33
fiz
PawD
6
mat
KwiD
42
pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
Śr geog
KonR
34
mat
KwiD
42
pol
GorJ
17
ang
ChyL
9
niem
OsoJo
13
zw
OsoJo
13
Czw rel
JasA
37
ang
ChyL
9
filo
JasA
37
HiT
OpaJ
32
hist
WesP
13
chem
PawD
6
niem
OsoJo
9
Pi pol
GorJ
17
niem
OsoJo
9
biol
KowD
33
rel
JasA
31
ang
ChyL
9
wf
JanM
sił
wf
JanM
gim
wf
DybA
gim
wf
DybA
sił

1B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn fiz
ZaKrz
13
wf
CzaM
gim
ang
WotM
36
mat
BujA
43
edb
KowD
33
hist
KraA
21
pol
RutJ
24
wf
DybA
fit
ang
WojE
23
Wt wf
CzaM
gim
wf
CzaM
gim
mat
BujA
43
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
inf
ChmR
38
wf
DybA
sił
wf
DybA
sił
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
Iw- B T
13
niem
Iw- B T
13
Śr mat
BujA
43
ang
WotM
36
ang
WotM
36
filo
JasA
31
zw
BujA
43
inf
ChmR
38
ang
WojE
23
ang
WojE
23
Czw chem
PawD
6
mat
BujA
43
pol
RutJ
24
mat
BujA
43
HiT
OpaJ
32
biol
NieA
4
rel
PieM
37
Pi inf
ChmR
38
fiz
ZaKrz
13
HiT
OpaJ
32
rel
PieM
37
hist
KraA
21
geog
KonR
34
inf
ChmR
38

1C LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn geog
KonR
34
edb
KowD
33
ang
GrzK
15
mat
ObłM
42
hist
AmbL
16
pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
ang
WojE
23
Wt mat
ObłM
42
fiz
PawD
6
pol
GorJ
17
wos
OpaJ
32
hist
AmbL
16
wf
JanM
gim
wf
CzaM
fit
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
Iw- B T
13
niem
Iw- B T
13
Śr pol
GorJ
17
ang
GrzK
15
ang
GrzK
15
hist
AmbL
16
zw
GorJ
17
biol
NieA
4
filo
JasA
37
ang
WojE
23
ang
WojE
23
Czw pol
GorJ
17
HiT
OpaJ
32
mat
ObłM
42
rel
JasA
37
wf
JanM
gim
wf
JanM
gim
wos
OpaJ
32
wf
CzaM
sił
wf
CzaM
sił
Pi ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
inf
ChmR
38
HiT
OpaJ
32
rel
JasA
37
chem
PawD
6
inf
K-KBa
39

1D LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn chem
PawD
6
mat
ObłM
42
filo
JasA
37
biol
NieA
4
zw
ObłM
42
HiT
OpaJ
32
edb
KowD
33
wf
JanM
sił
Wt ang
WotM
36
chem
PawD
6
pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
wf
JanM
gim
wf
JanM
fit
ang
WojE
23
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
Śr pol
GorJ
17
rel
PieM
37
ang
WotM
36
mat
ObłM
42
ang
WojE
23
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
Czw HiT
OpaJ
32
fiz
PawD
6
inf
ChmR
38
pol
GorJ
17
hist
AmbL
16
rel
PieM
37
ang
WotM
36
ang
WotM
36
inf
K-KBa
39
ang
WojE
23
ang
WojE
23
wf
JanM
gim
Pi hist
AmbL
16
mat
ObłM
42
biol
NieA
4
biol
NieA
4
geog
KonR
34
wf
JanM
sił
wf
JanM
gim

1E LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
mat
BujA
43
geog
KonR
34
zw
KonR
34
edb
KowD
33
hist
KraA
21
wf
JanM
sił
wf
CzaM
gim
Wt biol
NieA
4
pol
KryA
14
pol
KryA
14
geog
KonR
34
HiT
OpaJ
32
rel
PieM
37
Śr chem
PawD
6
rel
PieM
37
pol
KryA
14
pol
KryA
14
ang
WotM
36
ang
WojE
23
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
Czw mat
BujA
43
hist
KraA
21
fiz
PawD
6
ang
WotM
36
ang
WotM
36
inf
ChmR
38
filo
JasA
31
inf
K-KBa
39
ang
WojE
23
ang
WojE
23
Pi ang
WotM
36
HiT
OpaJ
32
pol
KryA
14
pol
KryA
14
mat
BujA
43
wf
JanM
sił
wf
JanM
gim
ang
WojE
23
wf
CzaM
fit
wf
CzaM
fit

1F LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn ang
WojE
23
ang
WojE
23
hist
WesP
14
HiT
WesP
14
fiz
FigA
20
geog
KonR
34
mat
ObłM
42
Wt biol
NieA
4
mat
ObłM
42
rel
PieM
37
wf
JanM
gim
filo
JasA
37
ang
WojE
23
ang
WojE
23
wf
DybA
sił
Śr ang
WojE
23
geog
KonR
34
pol
RacJ
32
pol
RacJ
32
chem
KowD
33
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
Czw inf
ChmR
38
pol
RacJ
20
pol
RacJ
20
wf
JanM
gim
wf
JanM
gim
hist
WesP
13
HiT
WesP
13
ang
WojE
23
ang
WojE
23
wf
DybA
fit
wf
DybA
fit
Pi mat
ObłM
42
ang
WojE
23
zw
WojE
23
pol
RacJ
20
pol
RacJ
20
rel
PieM
37
edb
KowD
33
inf
K-KBa
39

2A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn mat
BurA
35
fiz
FigA
32
chem
KowD
33
biol
KowD
33
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
wf
CzaM
gim
Wt ang
LesA
31
ang
LesA
31
pol
RutJ
24
hist
KraA
21
mat
BurA
35
mat
BurA
35
wf
CzaM
sił
wf
CzaM
sił
ang
OsoJo
36
ang
OsoJo
36
wf
DybA
fit
wf
DybA
fit
Śr ros
RacJ
32
ros
RacJ
32
biol
KowD
33
geog
TroH
34
geog
TroH
34
kpol
RutJ
24
inf
ObłM
39
ang
OsoJo
13
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
Iw- B T
13
niem
Iw- B T
13
Czw mat
BurA
35
ang
LesA
31
geog
TroH
33
geog
TroH
33
pol
RutJ
24
wos
OpaJ
32
chem
KowD
33
rel
PieM
37
inf
K-KBa
39
Pi ang
LesA
31
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
zw
RutJ
24
pp
SitG
16
hist
KraA
21
rel
PieM
37
ang
OsoJo
9
wf
DybA
gim

2B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn chem
KowD
33
geog
KonR
34
mat
BurA
35
ang
ChyL
9
hist
KraA
21
zw
ChmR
20
fiz
ZaKrz
13
inf
ChmR
38
wf
JanM
sił
Wt kfiz
ZaKrz
13
inf
ChmR
38
geog
KonR
34
pol
RutJ
24
ang
ChyL
9
rel
JasA
36
ang
GrzK
15
fiz
ZaKrz
13
inf
ChmR
38
wf
JanM
gim
wf
JanM
gim
Śr mat
BurA
35
mat
BurA
35
geog
KonR
34
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
chem
KowD
33
inf
ChmR
38
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
ang
GrzK
15
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
Iw- B T
13
niem
Iw- B T
13
Czw hist
KraA
21
mat
BurA
35
pp
SitG
40
pol
RutJ
24
biol
KowD
33
rel
JasA
31
wf
JanM
gim
wf
JanM
gim
Pi fiz
ZaKrz
13
biol
KowD
33
ang
ChyL
9
mat
BurA
35
mat
BurA
35
wos
OpaJ
32
geog
KonR
34
wf
JanM
sił
ang
GrzK
15

2C LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn fiz
FigA
32
mat
BurA
35
ang
ChyL
9
hist
KraA
21
wos
OpaJ
32
zw
ChyL
9
wf
CzaM
gim
geog
StaI
34
wf
JanM
sił
Wt pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
hist
KraA
21
mat
BurA
35
biol
KowD
33
ang
ChyL
9
wf
CzaM
sił
wf
CzaM
sił
wf
JanM
gim
wf
JanM
gim
Śr chem
KowD
33
ang
ChyL
9
hist
KraA
21
rel
PieM
37
mat
BurA
35
wos
OpaJ
32
pol
GorJ
17
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
Czw geog
StaI
34
pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
mat
BurA
35
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
Pi pp
SitG
20
pol
GorJ
17
rel
PieM
37
inf
K-KBa
39
chem
KowD
33
biol
KowD
33
wos
OpaJ
32
inf
ChmR
38

2D LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn inf
ObłM
38
biol
NieA
4
chem
PawD
6
hist
AmbL
16
rel
JasA
37
mat
ObłM
42
wf
CzaM
gim
inf
K-KBa
39
Wt mat
ObłM
42
fiz
PawD
6
pol
GorJ
17
ang
GrzK
15
chem
PawD
6
wf
CzaM
sił
wf
CzaM
sił
wf
DybA
sił
Śr geog
StaI
14
chem
PawD
6
mat
ObłM
42
mat
ObłM
42
ang
GrzK
15
pol
GorJ
17
biol
NieA
4
ros
RacJ
32
ros
RacJ
32
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
Czw mat
ObłM
42
pp
SitG
40
biol
NieA
4
zw
NieA
4
pol
GorJ
17
pol
GorJ
17
hist
AmbL
16
wos
OpaJ
32
geog
StaI
34
Pi ang
GrzK
15
chem
PawD
6
rel
JasA
31
biol
NieA
4
kche
PawD
6
wf
DybA
gim
wf
DybA
sił

3A LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn hist
AmbL
16
ang
ChyL
9
fiz
FigA
32
rel
JasA
37
ang
ChyL
9
pol
KryA
14
inf
K-KBa
39
ang
LesA
31
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
Wt mat
BurA
35
chem
KowD
33
ang
ChyL
9
pol
KryA
14
pol
KryA
14
zw
KryA
14
rel
JasA
37
wf
CzaM
fit
ang
LesA
31
Śr fiz
FigA
40
geog
TroH
40
ang
ChyL
9
mat
BurA
35
hist
AmbL
16
pol
KryA
14
wf
JanM
sił
wf
JanM
sił
ang
LesA
31
wf
CzaM
gim
wf
CzaM
gim
Czw pol
KryA
14
biol
NieA
4
ang
ChyL
9
ang
ChyL
9
geog
TroH
34
geog
TroH
34
niem
ZieM
20
niem
ZieM
20
ang
LesA
31
ang
LesA
31
Pi wf
JanM
sił
inf
ChmR
38
mat
BurA
35
pp
SitG
16
pol
KryA
14
kpol
KryA
14
ang
LesA
31
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40

3B LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn fiz
ZaKrz
13
chem
PawD
6
inf
ChmR
38
rel
JasA
37
niem
Iw- B T
13
niem
Iw- B T
13
mat
BujA
43
mat
BujA
43
ang
GrzK
15
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
Wt geog
KonR
34
inf
ChmR
38
geog
KonR
34
ang
GrzK
15
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
wf
JanM
sił
wf
DybA
sił
fiz
ZaKrz
13
mat
BujA
43
ang
GrzK
15
inf
ChmR
38
Śr fiz
ZaKrz
13
zw
PawD
6
hist
KraA
21
rel
JasA
37
kmat
BujA
43
pol
RutJ
24
mat
BujA
43
Czw pp
SitG
40
geog
KonR
34
inf
ChmR
38
ang
GrzK
15
biol
KowD
33
fiz
ZaKrz
13
mat
BujA
43
ang
GrzK
15
inf
ChmR
38
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
Pi pol
RutJ
24
wf
JanM
sił
wf
JanM
gim
hist
KraA
21
ang
GrzK
15
wf
DybA
gim
wf
DybA
sił
inf
ChmR
38
mat
BujA
43

3C LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn pol
MerB
20
hist
AmbL
16
ang
MajA
36
mat
KwiD
35
hist
AmbL
16
niem
Iw- B T
13
niem
Iw- B T
13
wf
CzaM
gim
inf
K-KBa
39
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
Wt geog
StaI
34
pol
MerB
20
inf
ObłM
39
hist
AmbL
16
rel
JasA
36
chem
KowD
33
mat
KwiD
35
kmat
KwiD
35
ang
GrzK
15
wf
CzaM
gim
Śr mat
KwiD
42
pol
MerB
20
pol
MerB
20
biol
KowD
33
wos
OpaJ
32
ang
MajA
9
wf
JanM
sił
wf
JanM
sił
ang
GrzK
15
Czw pol
MerB
20
pol
MerB
20
hist
AmbL
16
fiz
PawD
6
rel
JasA
37
zw
AmbL
16
wf
CzaM
sił
Pi wf
JanM
sił
pol
MerB
20
pp
SitG
16
fiz
PawD
6
wos
OpaJ
32
ang
MajA
9
ang
GrzK
15
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40

3D LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn fiz
PawD
6
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
biol
NieA
4
chem
PawD
6
chem
PawD
6
niem
ZieM
36
niem
ZieM
36
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
fran
AmbL
16
fran
AmbL
16
Wt inf
ChmR
38
kbio
NieA
4
zw
LesA
31
hist
AmbL
16
ang
LesA
31
ang
LesA
31
mat
BujA
43
mat
BujA
43
ang
LesA
31
Śr pol
RutJ
24
rel
JasA
37
wf
JanM
sił
wf
JanM
sił
ang
LesA
31
ang
LesA
31
mat
BujA
43
biol
NieA
4
wf
DybA
fit
wf
DybA
fit
Czw ang
LesA
31
rel
JasA
37
geog
KonR
34
hist
AmbL
16
pol
RutJ
24
niem
ZieM
20
niem
ZieM
20
inf
K-KBa
39
mat
BujA
43
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
Pi wf
JanM
sił
pp
SitG
16
fiz
PawD
6
wf
DybA
gim
mat
BujA
43
biol
NieA
4
biol
NieA
4
chem
PawD
6

3B JF LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn fiz
ZaKrz
13
chem
PawD
6
ang
GrzK
15
rel
JasA
37
Wt geog
KonR
34
mat
BurA
35
ang
GrzK
15
geog
KonR
34
inf
ChmR
38
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
wf
JanM
sił
Śr fiz
ZaKrz
13
pp-p
WotJ
18
zw
PawD
6
hist
KraA
21
rel
JasA
37
kmat
BujA
43
pol
RutJ
24
Czw pp
SitG
40
geog
KonR
34
mat
BurA
35
ang
GrzK
15
inf
ChmR
38
biol
KowD
33
ros
PieJ
40
ros
PieJ
40
Pi pol
RutJ
24
wf
JanM
sił
wf
JanM
gim
hist
KraA
21
inf
ChmR
38

3B TK LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn
Wt
Śr
Czw rew
KucK
18
Pi rew
KucK
43

3D AR LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn biol
NieA
4
fiz
PawD
6
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
Wt inf
ChmR
38
kbio
NieA
4
zw
LesA
31
hist
AmbL
16
ang
LesA
31
ang
LesA
31
Śr pol
RutJ
24
pp-p
WotJ
18
biol
NieA
4
mat
ObłM
42
wf
DybA
fit
wf
DybA
fit
Czw ang
LesA
31
mat
ObłM
42
geog
KonR
34
hist
AmbL
16
rew
KucK
18
pol
RutJ
24
niem
ZieM
20
niem
ZieM
20
Pi wf
DybA
gim
pp
SitG
16
fiz
PawD
6
chem
KowD
33
biol
NieA
4
biol
NieA
4
rew
KucK
43

3D KN LO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Pn fiz
PawD
6
pol
RutJ
24
pol
RutJ
24
Wt inf
ChmR
38
kbio
NieA
4
zw
LesA
31
hist
AmbL
16
ang
LesA
31
ang
LesA
31
Śr chem
KowD
33
pol
RutJ
24
biol
NieA
4
mat
SieJ
18
mat
SieJ
18
wf
DybA
fit
wf
DybA
fit
Czw ang
LesA
31
mat
SieJ
18
geog
KonR
34
hist
AmbL
16
biol
NieA
4
pol
RutJ
24
niem
ZieM
20
niem
ZieM
20
Pi wf
DybA
gim
pp
SitG
16
fiz
PawD
6