2 lutego 1536 roku urodził się patron naszego Liceum ks. Piotr Skarga. Samorząd Uczniowski postanowił w tym dniu szczególnie uczcić pamięć wybitnego kaznodziei, męża stanu, polemisty, teologa, animatora dzieł charytatywnych i – co dla uczniów naszej szkoły ważne- przez dwa lata nauczyciela w kolegium jezuickim, w którego murach mieści się teraz Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku.

W dniu 481. urodzin naszego Patrona wszyscy uczniowie zostali poczęstowani urodzinowymi cukierkami wraz z cytatem z jego pism. Dla uczniów klas I, by przybliżyć im życie i dzieło Piotra Skargi, zorganizowano specjalne spotkanie urodzinowe. Była prezentacja o patronie wykonana przez uczennicę klasy I Anetę Musińską, film zrealizowany przez uczniów klasy III D na podstawie Żywotów świętych Piotra Skargi, konkurs wiedzy o Patronie (w nagrodę śliczna babeczka z urodzinową świeczką ). Na koniec chór szkolny odśpiewał hymn szkolny, którego treść upamiętnia sławnego naszego patrona(cyt.).

Szczególnie mocno została zaznaczona działalność charytatywna Piotra Skargi- ta aktywność, z której jest stosunkowo mało znany. A przecież to Piotr Skarga założył Bractwo Miłosierdzia, którego celem było wspomaganie nędzarzy (robaczków ziemskich, jak ich nazywał), zbierał fundusze na posagi dla ubogich dziewcząt, opiekował się porzuconymi dziećmi, wspomagał biednych uczniów i wstydzących się żebrać. Miłosierdzie nasz patron stawiał na czele wszystkich cnót a swoją działalnością dobroczynną wychowywał społeczeństwo w poczuciu obowiązku pomagania słabszemu.

Samorząd Uczniowski, wzorem patrona, ogłosił również zbiórkę charytatywną z przeznaczeniem na żywność dla potrzebujących w naszym mieście.

Radością w Dniu Urodzin Patrona uczniowie podzielili się też z obecnymi na spotkaniu repatriantami z Kazachstanu oraz mieszkańcami miasta. Wszystkich częstowali cytatami z dzieł Piotra Skargi (i oczywiście z urodzinowym cukierkiem). Spotkania były bardzo sympatyczne.

W organizacji 481. rocznicy urodzin Patrona naszego Liceum napracowali się najbardziej: Jakub Czarnecki, Albert Byrski, Mateusz Żołnierzak, Oliwia Iwanowska i Roxana Romańska. Wszystkim, którzy pomogli w organizacji tych wyjątkowych Urodzin najserdeczniej dziękuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.

27 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty chemiczne, w których miała okazję wziąć udział klasa IId pod opieką Pani Danuty Pawlak – nauczycielki chemii. Towarzyszył im Tomek Deptuła – prezes fundacji „Przyszłość w nauce” oraz absolwent naszego liceum – Mateusz Piędzio student wydziału chemii na Uniwersytecie Warszawskim.

W piątek 27 stycznia 2017 r. uczniowie Liceum: Artur Samsel, Aleksandra Dąbrowska, Mateusz Żołnierzak, Paweł Załoga, Aleksandra Zdunek zaprosili repatriantów przebywających w Domu Polonii na krótką lekcję historii Pułtuska. Dzięki życzliwości ks. kanonika Wiesława Koska mogliśmy im opowiedzieć o perle pułtuskiej architektury i wspaniałym świadku dziejów naszego miasta- Bazylice. Doskonałym przewodnikiem był Artur Samsel, a jego informacje uzupełniał towarzyszący zwiedzającym ks. kanonik Wiesław Kosek.

O tym jak „ piraci ze Skandynawii” stworzyli Europę 26 stycznia 2017 r. opowiadał uczniom klasy II C profesor dr hab. Władysław Duczko podczas wykładu w Muzeum Regionalnym. Z wielką swadą Pan Profesor przekonywał nas, że bez Skandynawów (Wikingów, Normanów, Waregów) nie istniałoby wiele dzisiejszych państw europejskich. Atrakcyjną okazała się teoria o wpływie Normanów na powstanie państwa Mieszka I, która zdaniem profesora Duczko ma potwierdzenie w badaniach archeologicznych. Profesor uświadomił wszystkim obecnym, jak wielką rolę odegrali „piraci ze Skandynawii” w tworzeniu ładu europejskiego. Publiczność słuchała z zafascynowaniem. Ten wykład zmienił pogląd na początki średniowiecznego Starego Kontynentu.

Wywiad z profesorem Duczko można przeczytać na stronie http://lo-skarga.blogspot.com

W grudniu 2016 roku nasza szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu wśród 127 szkół województwa mazowieckiego w rankingu IT-Szkoła. W zestawieniu ogólnopolskim zajęliśmy trzecie miejsce!

IT-Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności