Młodzież oraz nauczyciele otrzymali list, w którym wyrażone zostało uznanie dla społeczności Skargi. W dowód wdzięczności otrzymaliśmy książki „Wojny i wojenki” autorstwa p. Czesława Hajduk – Gopło

W roku szkolnym 2016/2017  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku uplasowało się na pierwszym miejscu wśród 131 szkół województwa mazowieckiego w rankingu IT-Szkoła. W zestawieniu ogólnopolskim uczniowie Skargi wyprzedzili 616 szkół i wywalczyli czwarte miejsce!

IT-Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

19.06.2017 r. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku przeprowadzili zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Przypomnieli uczniom zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać, szczególnie uwzględniając okres wakacji, do kogo zwrócić się o pomoc, a także w jaki sposób zachowywać się w sytuacjach trudnych. Spotkanie oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego uświadomiły młodzieży, że najistotniejszymi elementami bezpieczeństwa są rozwaga i rozsądek. Należy również wiedzieć, jak zachować się w przypadku trudnych zdarzeń oraz jak udzielić pomocy.

          13 czerwca 2017 r. odbył się w Pułtusku Zlot „Jaworzniaków”. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Kolegiackiej pod przewodnictwem Ks. Dziekana Wiesława Koska, po której uczestnicy przeszli kolumną wraz ze sztandarami oddziałów „Jaworzniakoów” z całej Polski oraz wszystkich szkół gimnazjalnych i pondagimnazjalnych w Pułtusku. Na froncie budynku szkoły umieszczona została pamiątkowa tablica, sfinansowana przez Starostę Pułtuskiego p. Jana Zalewskiego i Burmistrza Miasta Pułrtusk p. Krzysztofa Nuszkiewicza a wykonana przez p. Mirosława Czecha. W imieniu własnym i Młodocianych Więźniów Politycznych serdecznie dziękuję.            

           Przecięcia wstęgi dokonali: p. Beata Jóźwiak – wicestarosta, p. Krzysztof Nuszkiewicz – burmistrz, p. pułk. dr Zbigniew Krzywosz - Wicedyrektor Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kazimierz Witkowski – więzień polityczny z naszego regionu. Następnie pod tablicą zostały złożone wiązanki kwiatowe.

7 czerwca 2017 r. spod Starostwa Powiatowego w Pułtusku wyruszyła na IX. Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 im. bp. Andrzeja Noskowskiego.

Rajd organizowany jest przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z Dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W tym roku trasy rajdowe zbiegały się w miejscowości Jedwabno koło Szczytna na terenie Mazur. IX edycja projektu była związana z jednymi z najaktywniejszych po wojnie oddziałami podziemia antykomunistycznego szwadronami 5 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Dowódcy szwadronów naszej drużyny był Błażej Chmielewski. Jak co roku uczestnicy musieli stawić czoła postawionym im zadaniom związanymi z działalnością podziemia antykomunistycznego oraz ujść z zasadzek NKWD i KBW zorganizowanych na trasie przez rekonstruktorów historycznych.

Rajd zakończył się w miejscowości Jedwabno, gdzie młodzież dotarła 10 czerwca (sobota) wieczorem. 11 czerwca (niedziela) o godzinie 9.50 w Piduniu odprawiona została polowa msza święta. Po niej odbyła się rekonstrukcja historyczna „Potyczka pod Piduniem 1946” w wykonaniu Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” oraz Stowarzyszenia Historycznego im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ”.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności