Obraz 044

W czwartek, 12 października, o godzinie 13.00, w Liceum Ogólnokształcącym               im. Piotra Skargi w Pułtusku, odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającego się         Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, w tym m.in. p. Henryk Kowalczyk                 - Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, p. Jan Zalewski - Starosta Pułtuski,         p. Krzysztof Nuszkiewicz - Burmistrz Miasta Pułtusk, dziekan dekanatu pułtuskiego ks. kan. Wiesław Kosek, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu pułtuskiego,          oraz wielu innych.

Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces dydaktyczny i wychowawczy, podziękować za wskazywanie młodzieży nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć.

Życzenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych złożyli: dyrektor                  Liceum Barbara Meredyk, minister Henryk Kowalczyk, starosta Jan Zalewski, burmistrz  Krzysztof Nuszkiewicz, ks. kan. Wiesław Kosek, a także szefowe lokalnych struktur związkowych -  Maria Korbal (Prezes ZNP Oddziału Powiatowego w Pułtusku )                          i Jolanta Siejbik (Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej) oraz Alicja Tośka – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są przez organ prowadzący i dyrektorów nagrody dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Otrzymały je osoby wybitne, które w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyły.

Uroczystość została zakończona wspaniałym programem artystycznym w wykonaniu młodzieży Liceum pod kierunkiem p. Jolanty Gorczyńskiej i p. Jolanty Rutkowskiej.

W dniach 3 i 10.10.2017r. odbyły się spotkania młodzieży klas pierwszych naszej szkoły         z burmistrzem gminy i miasta Pułtuska, Panem Krzysztofem Nuszkiewiczem, wiceburmistrzem, Panią Różą Krasucką i innymi pracownikami w ratuszu. Celem spotkania było zaznajomienie młodych obywateli z pracą urzędu, zadaniami gminy, strukturą władz. Uczniowie dowiedzieli się jakimi sprawami zajmuje się samorząd miejsko-gminny, jakie dokumenty wydaje.Pracownicy w sposób kompetentny i przystępny poinformowali młodzież o najważniejszych kwestiach formalno-prawnych. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, nasi uczniowie mieli wiele dociekliwych pytań, np. dotyczących działań urzędu w obszarze spraw młodzieży. Pan i Pani burmistrz zapoznali zebranych z dokonaniami  i inwestycjami, które udało się zrealizować oraz tymi, które są w trakcie realizacji. Otrzymali także informacje o planach do końca obecnej kadencji. Na koniec pogratulowano naszym uczniom wyboru Liceum Piotra Skargi.

DSC 0242 

Militarnie, historycznie i sportowo spędziła czwartek klasa II C w Parku Edukacji                       i Rozrywki w Prusinowicach. Gospodarze obiektu państwo Dorota i Marek Dudowie przygotowali dla nas szereg niespodzianek. Były więc historyczne pokoje zagadek, poświęcone dziejom Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, militaria ( mundury, ordery, broń, szpital polowy i nawet armata), strzelanie do celu i walka w „ pasie umocnień”, gry i zabawy integracyjne. Na koniec wspólne ognisko. Nawet fatalna pogoda nie zepsuła dobrych humorów i doskonałej zabawy.

grupa porzdkowa1

Pułtuska młodzież, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, członkowie koła parafialnego przy parafii św. Stanisława Kostki, harcerze z drużyny ZHP, w sobotnie przedpołudnie uporządkowała grób księdza Narcyza Wilewskiego. Wsparcia organizacyjnego udzieliła dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Mamy nadzieję, że wynikiem tej inicjatywy będzie odnowienie grobu przed 155 rocznicą wybuchu powstania, tym bardziej że parafianie ze świętokrzyskiego wzgórza, na czele z panem kościelnym, mają już doświadczenie. Zaopiekowali się i dokonali odnowienia grobów innych księży, między innymi księdza Tomasza Blocha i księdza Józefa Średzińskiego.

                                                                               

IMG 4809 

28 września uczniowie klasy II C z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie                     i językiem polskim wybrali się na prawdziwie intelektualną wycieczkę.   W dolinę Tygrysu       i Eufratu, do starożytnej Mezopotamii zaprosiła ich pani doktor Joanna                          Popielska-Grzybowska, archeolog, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, wybitny znawca hieroglifów z okresu Starego Państwa. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się       z najnowszymi odkryciami w dziedzinie archeologii, poszerzyć i sprawdzić swoją wiedzę       w trakcie rozmowy z panią doktor.

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności