W związku z zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7.02.2018 r. nastąpiła zmiana terminów rekrutacji.

Rekrutacja zasadnicza

  1. Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00- składanie wniosków
    o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.
  3. Od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
  4. Od 10 maja do 06 lipca  - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 uso (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art.20t uso).
  5. 06 lipca godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  6. Od 06 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
  7. 12 lipca godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych    i nieprzyjętych.
  8. 12 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc.

Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 3 lipca 2018 r. w godzinach:

Klasa IIIA-9.00

Klasa IIIB-9.30

Klasa IIIC-10.00

Klasa IIID-10.30

Świadectwa wydawać będą wychowawcy w auli szkolnej. Świadectwo odbiera absolwent osobiście lub upoważniona przez niego na piśmie osoba.

    received 1541397409302679 resized 20180620 085124655

   6-10 czerwca odbył się Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych organizowany przez IPN.
15 uczniów z naszej szkoły wyruszyło na Podlasie, aby na własnej skórze doświadczyć realiów życia prześladowanych po wojnie polskich żołnierzy. Zapewniam, że nie chodziło tutaj o czytanie książek, czy słuchanie wykładów. Na miejscu uczniowie wyruszyli w pieszą wyprawę szlakiem żołnierzy wyklętych (łącznie 100 km), podczas której musieli unikać zasadzek NKWD   i UB. Wyobrażacie sobie sytuację gdy o 1 w nocy, zostajecie wyrwani ze snu strzałami pod oknami? Mocne nerwy i chęć przeżycia wspaniałej przygody, dzięki tym cechom nasi koledzy doskonale poradzili sobie z wyzwaniami rajdu i wrócili do domu
z zasłużonym 1 miejscem. Wyjazd zakończył się w Drohiczynie uroczystą mszą świętą
i rekonstrukcją historyczną. Widzimy się za rok!

                                                                                                              Olga Rutkowska

 

Image0006

W  dniach 28- 30.05.2018 r. uczniowie klas I C, I B(II), II C pod opieką p. L. Ambroziak,  R. Konarzewskiej i A. Krawczyńskiej uczestniczyli w wycieczce na Litwę.Zwiedzenie Kowna, Wilna i Troków uświadomiło nam jak bardzo związane są ze sobą Polska i Litwa, które przez kilkaset lat stanowiły jedno państwo.

Image0002        

  W dniu 25.05.2018r. grupa uczniów z p. wicedyrektor B. Czerniakowską – Koc i nauczycielem chemii D. Pawlak wzięła udział w pierwszym Pikniku Naukowym w Dzierżeninie. Uczniowie klasy 1D: W. Drobot, W. Kaczmarczyk, D. Nuszkiewicz  i Z. Skrzecz oraz klasy 3D A. Pawlak, J. Nożykowski (tegoroczni absolwenci) przedstawili doświadczenia chemiczne dla zgromadzonych gości. W pikniku w uczestniczyło wiele szkół, zakładów pracy i osób prywatnych, zainteresowanych nauką. Była także telewizja dziecięca „Da Vinci”, która sponsorowała uroczystość. Nasze eksperymenty cieszyły się dużym powodzeniem. Zostaliśmy zaproszeni na Research Nigth do Poznania.

Danuta Pawlak

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności