Tradycyjnie kończymy rok szkolny Turniejem Klas Drugich. 21 czerwca młodzież rywalizowała w kategorii wiedzowej, dotyczącej historii, tej dawnej i tej bliskiej, szkoły. Klasy II A i II D odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania. 22 czerwca, dzięki uprzejmości p. Michała Kisiela – dyrektora Domu Polonii, mogliśmy oglądać w amfiteatrze (u nas budowa HALI :)) scenki ze „Wspomnień niebieskiego mundurka”. Pomysłowość uczniów chyba nie ma granic. Każdego roku klasy zaskakują kreatywnością, dowcipem i różnorodnymi talentami. Na najwyższe uznanie zasłużyła klasa II D, zdobywając I miejsce, II miejsce – klasa II B, zaś III – II C.


Młodzież oraz nauczyciele otrzymali list, w którym wyrażone zostało uznanie dla społeczności Skargi. W dowód wdzięczności otrzymaliśmy książki „Wojny i wojenki” autorstwa p. Czesława Hajduk – Gopło

W roku szkolnym 2016/2017  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku uplasowało się na pierwszym miejscu wśród 131 szkół województwa mazowieckiego w rankingu IT-Szkoła. W zestawieniu ogólnopolskim uczniowie Skargi wyprzedzili 616 szkół i wywalczyli czwarte miejsce!

IT-Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

19.06.2017 r. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku przeprowadzili zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Przypomnieli uczniom zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać, szczególnie uwzględniając okres wakacji, do kogo zwrócić się o pomoc, a także w jaki sposób zachowywać się w sytuacjach trudnych. Spotkanie oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego uświadomiły młodzieży, że najistotniejszymi elementami bezpieczeństwa są rozwaga i rozsądek. Należy również wiedzieć, jak zachować się w przypadku trudnych zdarzeń oraz jak udzielić pomocy.

          13 czerwca 2017 r. odbył się w Pułtusku Zlot „Jaworzniaków”. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Kolegiackiej pod przewodnictwem Ks. Dziekana Wiesława Koska, po której uczestnicy przeszli kolumną wraz ze sztandarami oddziałów „Jaworzniakoów” z całej Polski oraz wszystkich szkół gimnazjalnych i pondagimnazjalnych w Pułtusku. Na froncie budynku szkoły umieszczona została pamiątkowa tablica, sfinansowana przez Starostę Pułtuskiego p. Jana Zalewskiego i Burmistrza Miasta Pułrtusk p. Krzysztofa Nuszkiewicza a wykonana przez p. Mirosława Czecha. W imieniu własnym i Młodocianych Więźniów Politycznych serdecznie dziękuję.            

           Przecięcia wstęgi dokonali: p. Beata Jóźwiak – wicestarosta, p. Krzysztof Nuszkiewicz – burmistrz, p. pułk. dr Zbigniew Krzywosz - Wicedyrektor Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kazimierz Witkowski – więzień polityczny z naszego regionu. Następnie pod tablicą zostały złożone wiązanki kwiatowe.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Stowarzyszenie

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności