17 maja 2019 roku uczniowie naszego Liceum uczestniczyli w II Pikniku Naukowym w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie, gdzie zaprezentowali widowiskowe eksperymenty chemiczne.

Na pikniku można było obejrzeć stoiska wystawiennicze szkół średnich, policji oraz wziąć udział w warsztatach studentów Politechniki Warszawskiej należących do Studenckiego Koła Astronautycznego.

 

 

olga statuetka

Eliminacje wojewódzkie Konkursu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej odbyły się w marcu tego roku. Wzięło w nim udział 350 uczestników z całej Polski. Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowało się 29 osób, w tym uczennica klasy IIc Olga Rutkowska, która recytowała wiersz i fragment prozy napisanej przez byłe polskie więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück na terenie Niemiec.Opiekunem Olgi była p. Lidia Ambroziak.

Konkursowi towarzyszyła uroczysta Gala finałowa, która miała miejsce 4 kwietnia, w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. W tamtejszej galerii „Fryna” odbyło się spotkanie dziennikarzy z gośćmi honorowymi gali – byłymi więźniarkami: dr Wandą Półtawską, Ireną Cyrankiewicz, Zdzisławą Wodarczyk, Krystyną Paradyż i Józefą Posch-Kotyrbą oraz rodzinami byłych więźniarek. Finaliści zaprezentowali przygotowane przez siebie utwory. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów oraz ich opiekunów jest 4-dniowy wyjazd do Niemiec połączony ze zwiedzaniem KL Ravensbrück i Berlina, który będzie miał miejsce w czerwcu. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

List do uczestników gali finałowej skierował prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. „Twórczość literacka w takim miejscu to nie było jedynie wyrażanie siebie. To była rozpaczliwa próba ocalenia własnej tożsamości“ - podkreślił. Dodał, że utwory więźniarek dają wskazówki do rozpoznawania właściwych postaw i wartości, którymi warto żyć.

 

Informujemy, że w czwartek 11.04.2019 r. zajęcia w naszej szkole będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz zmianami w planie.

Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,

 

w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, starając się zniwelować Państwa obawy dotyczące sytuacji w tym okresie w przedszkolach i szkołach, uprzejmie informuję że przepisy prawa oświatowego regulują zadania dyrektora związane z zapewnieniem opieki uczniom w sytuacji kryzysowej, która może być wywołana strajkiem.

       Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

       W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Państwo prawo do informacji, w jaki sposób przedszkole lub szkoła zapewni w tym czasie opiekę Waszym dzieciom.

       Nie wszystkie szkoły/placówki wdrożyły procedury, w efekcie których nauczyciele w nich pracujący rozpoczną strajk. Dlatego, jeżeli nie otrzymacie Państwo komunikatu od dyrektora przedszkola lub szkoły o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw możecie przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie powinno spotkać się z sytuacją nieprzyjęcia lub odesłania.

       Jeżeli jednak, nie otrzymacie Państwo wystarczających informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt można zgłosić do organu prowadzącego (odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora oświaty.

       Wierzę w Państwa wyrozumiałość, a także w sumienność i odpowiedzialność Dyrektorów przedszkoli i szkół, które pozwolą na przezwyciężenie trudnej sytuacji z poszanowaniem uprawnień uczniów i ich rodziców.

Z wyrazami szacunku

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Dorota Skrzypek

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 art poet 2019

1 kwietnia 2019 roku w czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela odbył się XIV Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej Art poétique. Honorowym Patronatem Konkurs objęli P. Jan Zalewski Starosta Pułtuski i P. Wojciech Gregorczyk Burmistrz Miasta Pułtusk.

Organizatorami Konkursu są Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.  Tradycyjnie rozgrywany jest on w trzech kategoriach: recytacja poezji francuskiej w języku polskim, recytacja poezji francuskiej w oryginale oraz piosenka francuska.

Ta ciekawa, sprawdzona już forma poznawania i popularyzowania literatury i języka francuskiego oraz prezentowania uczniowskich talentów i zdolności cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wystąpiło 29 uczestników - uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii piosenka francuska - zaprezentowali się również uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Swoimi doskonale przygotowanymi interpretacjami utworów poetyckich i muzycznych uczestnicy dostarczyli publiczności wielu artystycznych wrażeń.

BIP

Nasza stacja METEO

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności