P1060968

      W tym roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole otrzymała Kinga Lesińska- uczennica klasy IIID. W roku szkolnym 2016/2017 Kinga uzyskała najwyższą średnią- 5,70 oraz zachowanie wzorowe. Jest to uczennica, która aktywnie działa społecznie - reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, prowadzi konferansjerkę większości wydarzeń kulturalnych w szkole i środowisku lokalnym,      a także podejmuje działania o charakterze wolontariatu.                                              29.11.2017r.  w  Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.                                 Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli                  m.in Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski i Poseł RP pani Anna Cicholska.              Gratulujmy Kindze i życzymy dalszych sukcesów.

 

      Orientacja i doradztwo zawodowe są ważnymi aspektami procesu wychowania. Służą wszechstronnemu rozwojowi osobowości młodego człowieka, który w trudnym okresie dorastania musi dokonać wielu ważnych dla siebie wyborów, m.in. właśnie wyboru drogi przyszłego kształcenia, wyboru zawodu oraz przyszłej pracy. By ułatwić naszym uczniom podjęcie tych ważnych życiowych decyzji, dn. 27.11.2017r.            dla młodzieży klas II zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku p. Agnieszką Wrzeszcz. Uczniowie mieli doskonałą okazję, by w oparciu o profesjonalne testy dokonać oceny indywidualnych predyspozycji zawodowych-swoich wiadomości, umiejętności, cech osobowości i charakteru. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się nad wartościami, jakie w pracy cenią sobie najbardziej, rozmawiali z doradcą na temat rynku pracy i poruszania się w świecie zawodów. Kolejne zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej odbędą się już wkrótce.                                                  

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

24281899 2085075308395074 744626598 o

O9.11.2017 r. grupa uczniów z klasy IC wzięła udział w warsztatach reżyserskich prowadzonych przez Beatę Hyży - Czołpińską. Spotkanie odbyło się      w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.                                                 Pierwsza część warsztatów poświęcona była prezentacji, dyskusji i analizie filmów dokumentalnych. Uczniowie obejrzeli dwa filmy reżyserowane przez panią Beatę- „ Miejsce w raju” i „Obławę”. W czasie spotkania pod dyskusję zostały poddane: tematyka, budowa fabuły i struktury dramatycznej filmu dokumentalnego, różnorodność form wypowiedzi, a także zabiegi stylistyczne i rozwiązania formalne stosowane przez autora.

       

     „Lekcje z ZUS” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej    oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego inicjatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to projekt, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja  o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu czterech lekcji z następujących zagadnień: świadomy zawsze ubezpieczony, płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki, emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach, e-ZUS, czyli firma pod ręką.Uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne w postaci kart pracy, notatników, tekstów informacyjnych, ćwiczeń i prezentacji – przekazane przez ZUS. Na zajęciach lekcyjnych młodzież dowiedziała się, dlaczego warto się ubezpieczyć i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki. Licealiści zaznajomili się z procedurami i warunkami zakładania własnej firmy. Wiedzą już, jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca i jakie są jego uprawnienia wynikające z ubezpieczenia się.                                                        Dnia 22 listopada uczniowie klasy I D, biorącej udział w programie, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wybrali się na zajęcia warsztatowe             do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku. Lekcję na temat emerytur przeprowadziła pani Dagmara Szydłowska - kierownik Inspektoratu ZUS. Uczniowie podczas zajęć poznali zagadnienia związane z systemem emerytalnym.           Lekcje przeprowadzone zostały przez p. Małgorzatę Dudyś - nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, która zgłosiła klasę I D do programu i zorganizowała spotkanie    w ZUS w Pułtusku.                                                                                        Serdecznie dziękujemy pani kierownik Inspektoratu ZUS w Pułtusku                       za przeprowadzenie warsztatów.

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności