Obraz 014

Dokładnie w 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego         Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora zorganizowało sesję popularnonaukową „Józef Piłsudski i jego czasy”.                                                                                   Spotkanie to było ostatnim przedsięwzięciem projektu edukacyjnego pod nazwą „Bohater nigdy, nigdy nie umiera”  – Józef Piłsudski w pamięci potomnych. Został       on wdrożony w związku  z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego.

            Projekt organizowany był pod honorowym patronatem p. Anny Zalewskiej - Minister Edukacji Narodowej, p. prof. dr hab. Adama Koseskiego Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, p. Jana Zalewskiego - Starosty Pułtuskiego oraz p. Krzysztofa Nuszkiewicza - Burmistrza Miasta Pułtusk.              Do współpracy zaproszeni zostali: Związek Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku, Dom Polonii, Wspólnota Polska oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki.

 

Program sesji

  1. „My Pierwsza Brygada” – pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego                w wykonaniu chóru szkolnego
  2. Otwarcie sesji:

JM prof. dr hab. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej

mgr Barbara Meredyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku

  1. prof. Tomasz Nałęcz: „Marszałek Józef Piłsudski – w poszukiwaniu wielkości Polski”
  2. prof. Edward Malak: „Józef Piłsudski – twórca sił zbrojnych II RP”
  3. Aleksandra Dąbrowska – mowa oratorska „Byłem nie tylko „rozumny szałem”, lecz znałem drgnienia serc polskich, na nich się opierałem, serce brałem        za instrument, mierzyłem serce na zamiar.”
  4. Kamil Najder „Legenda Marszałka Piłsudskiego na podstawie „Pamiętników” Mieczysława Lepeckiego
  5. Krystian Kosiński „Trudne początki, czyli I Brygada Kadrowa”
  6. Albert Byrski „Prywatne życie elit II Rzeczypospolitej”
  7. Karolina Ambroziak „Wieniawa to siła wyższa, czyli Pierwszy Ułan                 II Rzeczypospolitej”

Dziękuję Wszystkim zaangażowanym za życzliwość i pomoc w realizację projektu, który z pewnością w sposób godny upamiętnił wyjątkową w historii Polski postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.

                                                                                                                                                                                                                                                                     B. Meredyk

 

24323807 10210565807686338 461521097 o

30 listopada 2017r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył                  się regionalny konkurs recytatorski poezji i prozy romantycznej „Tworzyć będziesz - kochaj tylko”. Organizatorem konkursu było Muzeum Romantyzmu                          w Opinogórze.                                                                                                              Celami konkursu było upowszechnienie kultury żywego słowa, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich                            oraz upowszechnianie twórczości Zygmunta Krasińskiego. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie zaprezentowanie jednego utworu Zygmunta Krasińskiego o tematyce miłosnej oraz dowolnego utworu innego autora, zawierającego motyw miłości.                 Nasze Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku reprezentowała Magdalena Kopeć       z fragmentem dzieła Zygmunta Krasińskiego pod tytułem „Nie-Boska komedia”            i wierszem pod tytułem „Rękawiczka” Schillera. Paweł Załoga przedstawił wiersz    pod tytułem „Wzywam Cię w boskiej wspomnienia godzinie” Zygmunta Krasińskiego    i „Do ***” Aleksandra Puszkina. Uczniów do konkursu przygotowała p.Jolanta Rutkowska oraz p.Jolanta Gorczyńska.

  Konkurs w Opinogórze charakteryzował się nadzwyczajnie wysokim poziomem recytacji, wysoką kulturą słowa, błyskotliwą grą i swobodą poruszania się zarówno    na scenie, jak  i w prezentowanej twórczości. Poprzeczka konkursu została podniesiona bardzo wysoko, a jury długo debatowało nad tym, komu przydzielić odpowiednie miejsce. Niewątpliwie każdy uczestnik powinien być ze swojego występu dumny, widać było włożoną pracę i wysoki poziom artystyczny.                                      Przedstawiciele naszego Liceum zdobyli następujące miejsca; Magdalena Kopeć III miejsce, Paweł Załoga I miejsce.

    Naszym uczniom oraz ich opiekunom należą się zasłużone gratulacje za świetny występ i ogrom włożonej pracy.

P1060968

      W tym roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole otrzymała Kinga Lesińska- uczennica klasy IIID. W roku szkolnym 2016/2017 Kinga uzyskała najwyższą średnią- 5,70 oraz zachowanie wzorowe. Jest to uczennica, która aktywnie działa społecznie - reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, prowadzi konferansjerkę większości wydarzeń kulturalnych w szkole i środowisku lokalnym,      a także podejmuje działania o charakterze wolontariatu.                                              29.11.2017r.  w  Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.                                 Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli                  m.in Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski i Poseł RP pani Anna Cicholska.              Gratulujmy Kindze i życzymy dalszych sukcesów.

 

      Orientacja i doradztwo zawodowe są ważnymi aspektami procesu wychowania. Służą wszechstronnemu rozwojowi osobowości młodego człowieka, który w trudnym okresie dorastania musi dokonać wielu ważnych dla siebie wyborów, m.in. właśnie wyboru drogi przyszłego kształcenia, wyboru zawodu oraz przyszłej pracy. By ułatwić naszym uczniom podjęcie tych ważnych życiowych decyzji, dn. 27.11.2017r.            dla młodzieży klas II zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku p. Agnieszką Wrzeszcz. Uczniowie mieli doskonałą okazję, by w oparciu o profesjonalne testy dokonać oceny indywidualnych predyspozycji zawodowych-swoich wiadomości, umiejętności, cech osobowości i charakteru. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się nad wartościami, jakie w pracy cenią sobie najbardziej, rozmawiali z doradcą na temat rynku pracy i poruszania się w świecie zawodów. Kolejne zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej odbędą się już wkrótce.                                                  

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Stowarzyszenie

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności