IMG 20181128 100936 resized 20181211 100949502

    Już tradycją naszej szkoły stały się spotkania z panią Longiną Liszewską - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów . Edukacja konsumencka odbyła się dnia 28 listopada 2018 r. w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IB, IC i ID.
       Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.   Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
       Dziękujemy Pani Longinie Liszewskiej- Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za przeprowadzenie prelekcji .
                                                                                                                M. Dudyś

W listopadzie 2018 roku nasza szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu wśród 143 szkół województwa mazowieckiego w rankingu IT-Szkoła. W zestawieniu ogólnopolskim zajęliśmy trzecie miejsce!

IT-Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

1
20 listopada 2018 roku 70 uczniów z klas IIIB, IIB1, IIB2, IID odwiedziło Politechnikę Warszawską. Mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEL). Zwiedzili Instytut techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz laboratoria , w których studenci odbywają ćwiczenia z robotyki. Poznali historię Politechniki i odwiedzili Bibliotekę Główną tej uczelni.

   IMG 20181116 091745 resized 20181123 0748239582

   W dniu 16 listopada 2018r. gościliśmy w naszym liceum doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, panią Agnieszkę Wrzeszcz. Zajęcia odbywały się w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i uczestniczyły w nich klasy I A, I B, I C. Na zajęciach omówione były usługi Powiatowego Urzędu Pracy, sytuacja lokalnego rynku pracy, analiza ofert pracy, oczekiwania i wymagania pracodawców, barometr zawodów 2018, zawody przyszłości i bez przyszłości. Uczniowie mieli możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, uzdolnień i zainteresowań. 

Bardzo serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Wrzeszcz za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie zajęć.

                                                                                    M. Dudyś

    IMG 3473

    W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, uczniowie klasy I D, pod opieką nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, Małgorzaty Dudyś, w dniach 9 i 16 listopada, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku.

    Celem „ Lekcji z ZUS” było kształtowanie świadomości młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się co to są ubezpieczenia społeczne, jakie są skutki wykluczenia się z tych ubezpieczeń oraz co oznacza zasada solidaryzmu społecznego. Zdobyli również praktyczną wiedzę na temat polskiego systemu emerytalnego.

Zajęcia przeprowadziła Kierownik Inspektoratu ZUS w Pułtusku, pani Dagmara Szydłowska, której serdecznie dziękujemy.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności