DSC0195

Zgodnie z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” dnia 26 października 2017r w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stypendiów Starosty Pułtuskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pułtuskiego.

Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce   (średnia ocen minimum 5,0) oraz uczniowie, którzy mogli pochwalić się osiągnięciami sportowymi.

Stypendystami Starosty za wysokie wyniki w nauce zostali:

Natalia Kosakowska IIA
Karolina Parzychowska IIB
Natalia Szymańska IIB
Alicja Zawisza IIB
Karolina Ambroziak IIC
Gabriela Orłowska IIC
Dominika Bednarska IID
Katarzyna Kordowska IID
Amanda Orłowska IID
Natalia Wysocka IID
Dominika Balińska IIIA
Artur Kamiński IIIA
Karolina Wojtkowska IIIA
Bartosz Chimkowski IIIB
Milena Głowacka IIIB
Bartosz Smoliński IIIB
Jakub Czarnecki IIIC
Dominika Miłoszewska IIIC
Aleksandra Archacka IIID
Aleksandra Koczara IIID
Piotr Kosakowski IIID
Julia Mastalerz IIID
Klaudia Mroczkowska IIID
Alicja Pawlak IIID
Wiktoria Sepełowska IIID
Aleksandra Zglejszewska IIID
Weronika Zych IIID

Stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych otrzymał Piotr Gos, uczeń klasy III C.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów         w nauce.

 

W dniach 16-17 października 2017r została przeprowadzona zbiórka środków finansowych, z której dochód przeznaczony będzie na cele statutowe PCK                 w Pułtusku, na zakup artykułów na paczki świąteczne- akcja „Czerwonokrzyska gwiazdka”  oraz na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Najlepszy kwestarz”.

W kweście wzięła udział młodzież z klasy IB (II):

Zuzanna Bajno, Julia Kaliszewska, Alicja Jaskulska, Martyna Krupska, Zuzanna Przybysz, Angelika Wawryła, Daniel Wyrek, Łukasz Skoczylas.

Łącznie uczniowie zebrali 1734 złote.

Największą kwotę zebrały Zuzanna Bajno i Julia Kaliszewska.

Uczennice zostaną wyróżnione przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

                                                                                                                                                                              Dorota Kowalska, opiekun szkolnego koła PCK

 Obraz 044

W czwartek, 12 października, o godzinie 13.00, w Liceum Ogólnokształcącym               im. Piotra Skargi w Pułtusku, odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającego się         Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, w tym m.in. p. Henryk Kowalczyk                 - Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, p. Jan Zalewski - Starosta Pułtuski,         p. Krzysztof Nuszkiewicz - Burmistrz Miasta Pułtusk, dziekan dekanatu pułtuskiego ks. kan. Wiesław Kosek, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu pułtuskiego,          oraz wielu innych.

Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces dydaktyczny i wychowawczy, podziękować za wskazywanie młodzieży nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć.

Życzenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych złożyli: dyrektor                  Liceum Barbara Meredyk, minister Henryk Kowalczyk, starosta Jan Zalewski, burmistrz  Krzysztof Nuszkiewicz, ks. kan. Wiesław Kosek, a także szefowe lokalnych struktur związkowych -  Maria Korbal (Prezes ZNP Oddziału Powiatowego w Pułtusku )                          i Jolanta Siejbik (Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej) oraz Alicja Tośka – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są przez organ prowadzący i dyrektorów nagrody dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Otrzymały je osoby wybitne, które w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyły.

Uroczystość została zakończona wspaniałym programem artystycznym w wykonaniu młodzieży Liceum pod kierunkiem p. Jolanty Gorczyńskiej i p. Jolanty Rutkowskiej.

W dniach 3 i 10.10.2017r. odbyły się spotkania młodzieży klas pierwszych naszej szkoły         z burmistrzem gminy i miasta Pułtuska, Panem Krzysztofem Nuszkiewiczem, wiceburmistrzem, Panią Różą Krasucką i innymi pracownikami w ratuszu. Celem spotkania było zaznajomienie młodych obywateli z pracą urzędu, zadaniami gminy, strukturą władz. Uczniowie dowiedzieli się jakimi sprawami zajmuje się samorząd miejsko-gminny, jakie dokumenty wydaje.Pracownicy w sposób kompetentny i przystępny poinformowali młodzież o najważniejszych kwestiach formalno-prawnych. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, nasi uczniowie mieli wiele dociekliwych pytań, np. dotyczących działań urzędu w obszarze spraw młodzieży. Pan i Pani burmistrz zapoznali zebranych z dokonaniami  i inwestycjami, które udało się zrealizować oraz tymi, które są w trakcie realizacji. Otrzymali także informacje o planach do końca obecnej kadencji. Na koniec pogratulowano naszym uczniom wyboru Liceum Piotra Skargi.

DSC 0242 

Militarnie, historycznie i sportowo spędziła czwartek klasa II C w Parku Edukacji                       i Rozrywki w Prusinowicach. Gospodarze obiektu państwo Dorota i Marek Dudowie przygotowali dla nas szereg niespodzianek. Były więc historyczne pokoje zagadek, poświęcone dziejom Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, militaria ( mundury, ordery, broń, szpital polowy i nawet armata), strzelanie do celu i walka w „ pasie umocnień”, gry i zabawy integracyjne. Na koniec wspólne ognisko. Nawet fatalna pogoda nie zepsuła dobrych humorów i doskonałej zabawy.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Stowarzyszenie

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności