TERMINARZ REKRUTACJI

na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja zasadnicza

 1. Od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 -  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
 3. Od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
 4. Od 8 maja do 5 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 uso.
 5. 5 lipca do godz. 16.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 7. Do 14 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych;
 8. Do 14 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 10 sierpnia do 28 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.
 3. Do 28 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 5. Do 31 sierpnia do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Do 31 sierpnia do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Stowarzyszenie

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES