W dniach 3 i 10.10.2017r. odbyły się spotkania młodzieży klas pierwszych naszej szkoły         z burmistrzem gminy i miasta Pułtuska, Panem Krzysztofem Nuszkiewiczem, wiceburmistrzem, Panią Różą Krasucką i innymi pracownikami w ratuszu. Celem spotkania było zaznajomienie młodych obywateli z pracą urzędu, zadaniami gminy, strukturą władz. Uczniowie dowiedzieli się jakimi sprawami zajmuje się samorząd miejsko-gminny, jakie dokumenty wydaje.Pracownicy w sposób kompetentny i przystępny poinformowali młodzież o najważniejszych kwestiach formalno-prawnych. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, nasi uczniowie mieli wiele dociekliwych pytań, np. dotyczących działań urzędu w obszarze spraw młodzieży. Pan i Pani burmistrz zapoznali zebranych z dokonaniami  i inwestycjami, które udało się zrealizować oraz tymi, które są w trakcie realizacji. Otrzymali także informacje o planach do końca obecnej kadencji. Na koniec pogratulowano naszym uczniom wyboru Liceum Piotra Skargi.

Nasze Liceum

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w programie

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES