Obraz 044

W czwartek, 12 października, o godzinie 13.00, w Liceum Ogólnokształcącym               im. Piotra Skargi w Pułtusku, odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającego się         Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, w tym m.in. p. Henryk Kowalczyk                 - Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, p. Jan Zalewski - Starosta Pułtuski,         p. Krzysztof Nuszkiewicz - Burmistrz Miasta Pułtusk, dziekan dekanatu pułtuskiego ks. kan. Wiesław Kosek, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu pułtuskiego,          oraz wielu innych.

Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces dydaktyczny i wychowawczy, podziękować za wskazywanie młodzieży nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć.

Życzenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych złożyli: dyrektor                  Liceum Barbara Meredyk, minister Henryk Kowalczyk, starosta Jan Zalewski, burmistrz  Krzysztof Nuszkiewicz, ks. kan. Wiesław Kosek, a także szefowe lokalnych struktur związkowych -  Maria Korbal (Prezes ZNP Oddziału Powiatowego w Pułtusku )                          i Jolanta Siejbik (Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej) oraz Alicja Tośka – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są przez organ prowadzący i dyrektorów nagrody dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Otrzymały je osoby wybitne, które w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyły.

Uroczystość została zakończona wspaniałym programem artystycznym w wykonaniu młodzieży Liceum pod kierunkiem p. Jolanty Gorczyńskiej i p. Jolanty Rutkowskiej.

Nasze Liceum

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w programie

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES