"Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina"


W dniach 2 i 3 października 2010 roku

obchodziliśmy Jubileusz 570-lecia naszej szkoły.


Z tej okazji odbył się w tych dniach

Zjazd Absolwentów i Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został
pan Tadeusz Nalewajk
,
absolwent Liceum (matura 1975), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego objął pan Andrzej Dolecki, Starosta Pułtuski.

2 października od godziny 10:00 Absolwenci mieli możliwość wspólnego spotkania przy kawie i herbacie w murach swojej szkoły, witani przez dzisiejszych gospodarzy – pracowników i uczniów Liceum. Z radością przypinali jubileuszowe znaczki i identyfikatory.

Odżyły wspomnienia, odnowiły się przyjaźnie. Rozmowom nie było końca. Radosny, serdeczny nastrój udzielił się wszystkim. Nasi goście oglądali przywiezione zdjęcia oraz przygotowane przez uczniów prezentacje, poświęcone przeszłości i teraźniejszości Jubilatki.

Wspomnienia

Rozmowy

Spotkania


BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES