KALENDARZ


ROKU SZKOLNEGO 2016/2017I SEMESTR

01.09.2016 r. – 15.01.2017 r.

II SEMESTR

16.01.2017 r. – 23.06.2017 r.


01-09-2016r.
rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23-12-2016r.->31-12-2016r.
zimowa przerwa świąteczna
13-02-2017r.->26-02-2017r.
ferie zimowe
13-04-2017r.->18-04-2017r.
wiosenna przerwa świąteczna
28-04-2017r.
zakończenie zajęć w klasach III
23-06-2017r.
zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24-06-2017r.->31-08-2017r.
ferie letnie

 

Terminy klasyfikacji uczniów klas I-III

w roku szkolnym 2016/2017


Klasyfikacja śródroczna klas I-III

 • 4-01-2017r.

Klasyfikacja roczna klas III

 • 25-04-2017r.

Klasyfikacja roczna klas I-II

 • 19-06-2017r.

 

Terminy informowania uczniów i ich rodziców

o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych

w roku szkolnym 2016/2017


 • 14-12-2016r.  - rodzice i uczniowie klas I-III
 • 15-12-2016r.  - zwrot informacji
 • 04-04-2017r.  - rodzice i uczniowie klas III
 • 05-04-2017r.  - zwrot informacji
 • 29-05-2017r.  - rodzice i uczniowie klas I-II
 • 30-05-2017r.  - zwrot informacji

Egzaminy klasyfikacyjne

w roku szkolnym 2016/2017


 • dla klas III - 26-04-2017r. - 27-04-2017r.
 • dla klas I i II - 21-06-2017r. - 22-06-2017r.

 

Egzaminy poprawkowe

w roku szkolnym 2016/2017

 • 28-08-2017r. - 31.08.2017r.

DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • 14.10.2016 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
 • 01.11.2016r. (wtorek) - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2016r. (piątek) – Święto Odzyskania Niepodległości
 • 06.01.2017r. (piątek) – Trzech Króli
 • 03.05.2017r. (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 26.05.2017r. (czwartek) – Boże Ciało

 

DNI DYREKTORSKIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • 02.01.2017 r.- dzień po zimowej przerwie świątecznej i Nowym Roku
 • 19.04.2017 r. - dzień po wiosennej przerwie świątecznej
 • 01.06.2017r.- Dzień Dziecka

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2016/2017

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły

ustalono w roku szkolnym 2016/2017 dziewięć dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 31.10.2016 r.- dzień przed 1 listopada
 • 02.11.2016 r. – dzień po 1 listopada
 • 22.12.2016 r. - dzień przed zimową przerwą świąteczną
 • 12.04.2017 r. -dzień przed wiosenną przerwą świąteczną
 • 02.05.2017 r. - dzień po Święcie Pracy i przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja
 • 04.05.2017 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
 • 05.05.2017 r. – egzamin maturalny z matematyki
 • 08.05.2017 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 16.06.2017 r. – dzień po Bożym Ciele

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES