INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO

Aktualne informacje dotyczące egzaminu na dany rok szkolny znajdują się na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) - tutaj

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Warszawie - tutaj

 

LINKI DO NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI MATURALNYCH:

 Uaktualnione 27.04.2020

EGAMIN W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Linki do informacji na stronie OKE:

- harmonogram egzaminów (dokument do pobrania) - tutaj

- komunikaty Dyrektora CKE dot. dostosowania egzaminów - tutaj

Linki do informacji na stronie CKE:

- harmonogram, komunikaty i informacje: m.in. harmonogram, dostosowania, materiały i przybory pomocnicze - tutaj

 

Linki do materiałów pomocnych w przygotowaniu się

do egzaminu:

- arkusze maturalne z lat ubiegłych: tutaj (CKE) i tutaj (OKE)

- materiały dodatkowe, m.in. karty wzorów, zbiory zadań, filmy, przykładowe arkusze, itp. (CKE) - tutaj

Matura - komunikaty
Wytyczne szczegółowe dla zdających egzamin maturalny. pobierz1
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego. pobierz1
Procedury bezpieczeństwa zawiązane z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego w Liceum. pobierz1
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń podczas egzaminu maturalnego w Liceum. pobierz1
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa. pobierz1
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu maturalnego. pobierz1
Koronawirus
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę. pobierz1
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. pobierz1
Jak skutecznie dezynfekować ręce. pobierz1
Jak skutecznie myć ręce. pobierz1
Koronawirus - jak zapobiegac zakażeniu. pobierz1
Koronawirus - numery telefonów. pobierz1

Nasze Liceum

Dziennik Librus

Biblioteka Liceum

Bierzemy udział w programie

Polecane strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES