Piątek 17.01.2020

 

Nieobecni nauczyciele: ks. B. Kołodziejski

 

Uwaga!

Do ferii zimowych książki wypożyczać i oddawać będzie można WYŁĄCZNIE podczas DŁUGIEJ PRZERWY - dyżur w bibliotece pod nieobecność nauczyciela-bibliotekarza będzie pełnić p. L. Chymkowska.

 

UWAGA!

Do 27 stycznia 2020 uczniowie składają wnioski o stypendia naukowe i sportowe - szczegóły poniżej, pod zmianami bieżącymi!

 

W piątek 17.01.2020 w sali 22 odbędą się spotkania uczniów klas III z przedstawicielami policji:

4 lekcja - 3B(I), 3A - opieka pp. A. Krawczyńska, J. Wotawa

5 lekcja - 3D - p. K. Grzywacz

6 lekcja - 3B(II), 3C - pp. A. Krystoszyk, J. Opalka

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

zmiana sali 22:

1 i 2 lekcja - 1Cp - do sali 17

5 lekcja - 1Ep - do sali 4

6 lekcja - 1Ag - do sali 4

 

3 lekcja - 3D - zajęcia własne w czytelni

4 lekcja - 1Dp / 1D ind BJ - j. polski z p. B. Czerniakowską-Koc 

5 lekcja - 1Cp - j. angielskki z p. L. Chymkowską - sala 9

6 lekcja - 1Bp chłopcy - wych. fizyczne z p. M. Czarneckim za lekcję 7 z piątku 17.01.2020

po 5 lekcji zwolniona 1Bp chłopcy

po 6 lekcji zwolniona 1Ap dziewczęta

 

Zasady przyznawania stypendium naukowego:

- o stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas I, II i III;

- średnia ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocena zachowania co najmniej bardzo dobra;

- do wniosku (do pobrania z sekretariatu szkoły) należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 

Zasady przyznawania stypendium sportowego:

- o stypendium może się ubiegać uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzaodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub co najmniej wojewódzkim lub osiągnął wysokie wyniki sportowe, uczestnicząc w systemie rozgrywek organizowanych przez związki sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

- do wniosku (pobranego z sekretariatu szkoły) należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający, że uczeń jest zawodnikiem i członkiem klubu;

b) uwierzytelnione przez klub kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia sportowe kandydata w okresie, za który może zostać przyznane stypendium (od września 2019 do stycznia 2020);

c) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie powiatu pułtuskiego;

d) pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 

 

OGŁOSZENIA STAŁE

 

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki szkolnej - znajdziecie tam m.in.:

- pełną listę książek zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - poprzez link:

http://biblioteka.loskarga.edu.pl/index.php/zbiory/nowosci/nprc

- aktualizowany na bieżąco wykaz materiałów dostępnych w bibliotece, pomocnych podczas przygotowań do matury z różnych przedmiotów - przez link:

biblioteka.loskarga.edu.pl/index.php/zbiory/m-bm

 

Tu możesz się zwrócić w trudnej sytuacji:

800 100 100 - telefon zaufania oferujący bezpłatną, anonimową pomoc dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (pn.-pt. 11.00-17.00)

800 121 212 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

801 100 100 – infolinia pomocowa w sprawie cyberprzemocy

116 123 - telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym

801 120 002 - Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” (pn.-pt. 12.00- 18.00)

23 692 52 65 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

23 692 55 91 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku

22468 25 47; 22 468 25 39 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży, Warszawa, ul. Dzielna 7 - zaburzenia zachowania, trudności szkolne i wychowawcze, zaburzenia jedzenia 

23 692 04 04 – Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej 7 (bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna, terapeuta ds. uzależnień); terminy dyżurów w zakładce Pedagog

22 616 02 68 – Fundacja Dzieci Niczyje (zaburzenia zachowania, uzależnienia)

22 14 00 68 - telefon zaufania AIDS

22 654 40 41 - ITAKA - antydepresyjny telefon zaufania

801 190 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” (Internet, komputer, hazard, alkohol zakupy, jedzenie, i in.)

 

 

 

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES