TERMINARZ REKRUTACJI

na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja zasadnicza

 1. Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00- składanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.
 3. Od 22 czerwca od godz. 12.00 do 26 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
 4. Od 10 maja do 29 czerwca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 uso (najpóźniej do 30 maja możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art.20t uso).
 5. 29 czerwca godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Od 29 czerwca od godz. 12.00 do 06 lipca do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 7. 06 lipca godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 8. 06 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Od 09 lipca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 16.00 - składanie wniosków
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 09 lipca do 28 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20 t uso).
 3. 29 sierpnia godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 5. 31 sierpnia godz. 10.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. 31 sierpnia do godz. 10.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES