Ośmiu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wzięło udział w projekcie Wrota Historii Ojczystej realizowanym przez Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Zadanie współfinansowane zostało ze środków MEN. Projekt skierowany został do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy posiadają wybitne uzdolnienia historyczne i humanistyczne, jak również tych, którzy uczestniczyli w olimpiadach przedmiotowych oraz kołach zainteresowań. Do projektu została zaproszona grupa pułtuskich licealistów spełniających wymogi formalne. Znaleźli się oni w gronie 20 uczniów o wybitnych osiągnięciach historycznych.

W dniach od 24 do 30 lipca w Domu Polonii w Pułtusku odbyły się warsztaty uzdolnień historycznych i nowoczesnych technologii informacyjnych, podczas których młodzi uczestnicy mieli okazję zapoznać się szczegółowo z nowoczesnym warsztatem pracy historyka, a także zdobyć niezbędną do dalszych działań wiedzę z zakresu tworzenia publikacji w wersji multimedialnej. Podczas tygodniowego pobytu w Pułtusku odbywały się zajęcia teoretyczne, na których młodzież pod opieką eksperta Sebastiana Zielonki, specjalisty z Instytutu SWP, szczegółowo poznawała najważniejsze elementy pracy historyka, tj. pracę na źródłach, dokumentowanie, archiwizację. Podczas zajęć praktycznych, pod opieką eksperta informatyka, młodzi uczestnicy uczyli się obsługi specjalnie dla nich przygotowanej platformy do webinariów, a także poznawali nowoczesne techniki z zakresu programowania, obróbki cyfrowej, a także digitalizacji zebranych materiałów.

W czasie warsztatów młodzież zwiedzała Pułtusk, poznawała warsztat pracy muzealnika. Odbyła również szereg spotkań z przedstawicielami instytucji, podczas których młodzi historycy mogli dowiedzieć się o inicjatywach społeczności lokalnej i działaniach, które mają na celu propagowanie walorów historii najbliższej. W Warszawie w Archiwum Akt Nowych, dzięki uprzejmości tej instytucji, uczestnicy projektu mogli poznać nie tylko działania archiwizacyjne, w tym proces odkwaszania papieru, ale także zobaczyć cenne pamiątki i dokumenty przechowywane w zasobach Archiwum.

Kolejnym etapem był cykl webinariów dotyczących historii Polski i Litwy, przygotowujący do głównego działania projektu – realizacji obozu naukowego w Wilnie, który odbędzie się we wrześniu 2016 r. Podczas tego obozu uczestnicy pod czujnym okiem trenerów i wykładowców, w kontaktach z ekspertami oraz przedstawicielami kultury i młodzieżą mieszkającą na Litwie, dokumentować będą losy Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Młodzież pracować będzie na źródłach historycznych zgromadzonych w zasobach muzealnych i archiwalnych Wilna oraz w wileńskich instytucjach kultury. Efektem końcowym pracy i starań młodych historyków będzie publikacja multimedialna, która opublikowana zostanie na stronach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS