We wrześniu składamy wnioski o stypendia

Nie mniej niż 4500 zł.

dla każdego stypendysty

Uczniowie naszej szkoły mogą składać wnioski o stypendia w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka”

Stypendium jest przeznaczone dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki
i przedsiębiorczości.

Warunki Programu stypendialnego:

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełniać łącznie warunki określone w punkcie 1 i 2:

  1. Uzyskać średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia.
  2. Uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.
  3. Uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad organizowanych pod nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty lub organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 1 do regulaminu dostępny w sekretariacie szkoły).
  4. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali minimum 14 punktów, obliczonych na podstawie podanych w regulaminie kryteriów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie na stronie internetowej Wniosku, a następnie złożenie go wraz z dokumentami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Terminy:

09.09.2019 r.- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu.

Do 16.09.2019 r.- rejestracja wniosków w systemie.

Do 23.09.2019 r.- dostarczenie w wersji papierowej dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Uczeń zainteresowany stypendium zgłasza się do dyrektora szkoły w celu ustalenia nauczyciela-opiekuna. Bez opiekuna uczeń nie może złożyć wniosku.

Za wypełnienie wniosku odpowiedzialny jest uczeń i rodzic.

Szczegóły dotyczące stypendium: sekretariat szkoły, wicedyrektor.

BIP

Nasza stacja METEO

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS