IMG 20181128 100936 resized 20181211 100949502

    Już tradycją naszej szkoły stały się spotkania z panią Longiną Liszewską - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów . Edukacja konsumencka odbyła się dnia 28 listopada 2018 r. w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IB, IC i ID.
       Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.   Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
       Dziękujemy Pani Longinie Liszewskiej- Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za przeprowadzenie prelekcji .
                                                                                                                M. Dudyś

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS