30 lipca 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „PHU BUDOMUR Sp. z o.o.” z Pułtuska, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „ Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu”.

 

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, polegające m.in. na:

- remoncie dachu (w tym mi.in. wymiana uszkodzonych elementów drewnianych dachu, zabezpieczenie istniejącej więźby środkami biobójczymi i ognioochronnymi, wymiana dachówki, remont kominów)

- remoncie elewacji zewnętrznej (w tym m.in. roboty tynkowe naprawcze i renowacyjne tynków zewnętrznych cokołu i muru do wysokości 2,0 m, zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni ścian, nałożenie i pomalowanie tynków, wzmocnienie pozostałych tynków starych, naprawa gzymsów i obramowań, wymiana obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, gzymsów i obróbki balkonu)

- wykonaniu drenażu opaskowego przy budynku

- izolacji fundamentów szlamami mineralnymi,

- wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku

- bezinwazyjnym osuszeniu ścian budynku

- remoncie parkanu betonowego ( naprawa i malowanie tynków, malowanie elementów metalowych bramy i furtki)

- wymianie instalacji odgromowej,

 

Wartość prac to 1.878.435,90 zł.

Zadanie współfinansowane jest przez:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Ochrona zabytków 2018”
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

środki własne Powiatu Pułtuskiego

 

Planowany termin zakończenia prac – 31.10.2018 r.

elewacja LO

 

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS