Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Rutkowska Jolanta
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
wf
CzaMgim
Chłopcy
wf
CzaMgim
Chłopcy
wf
DybAfit
Dziewczęta
wf
DybAfit
Dziewczęta
fiz
FigA6
rel
KołB37
2. Grupa
chem
KowD33
hist
KraA21
j.pol
RutJ24
j.pol
RutJ24
j.fr
AmbL16
fr
j.fr
AmbL16
fr
biol
KowD33
hist
KraA21
j.ang
LesA31
1. Grupa
j.ang
OsoJo23
2. Grupa
j.ang
OsoJo23
2. Grupa
j.pol
RutJ24
mat
BurA35
j.ang
LesA31
1. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
inf.
ObłM39
1. Grupa
j.ang
OsoJo23
2. Grupa
j.ang
OsoJo23
2. Grupa
j.pol
RutJ24
j.nie
Iw- B T21
niem
j.nie
Iw- B T21
niem
wf
CzaMsił
Chłopcy
wf
DybAfit
Dziewczęta
mat
BurA35
edb
KowD33
inf.
K-KBa39
2. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
wos
OpaJ32
j.pol
RutJ24
geog
TroH34
filo
JasA37
mat
BurA35
rel
KołB37
2. Grupa
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
j.pol
RutJ24
zw
RutJ24
geog
TroH34
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
1A
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Chmielewski Rafał
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
BurA35
inf.
ChmR38
1. Grupa
inf.
ChmR38
2. Grupa
zw
ChmR35
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
geog
KonR34
1. Grupa
hist
KraA21
j.pol
RutJ24
fiz
ZaKrz13
2. Grupa
j.fr
AmbL16
fr
j.fr
AmbL16
fr
inf.
ChmR38
2. Grupa
j.ang
ChyL9
1. Grupa
geog
KonR34
biol
KowD33
rel
JasA37
1. Grupa
wf
CzaMsił
Dziewczęta
wf
JanMgim
Chłopcy
mat
BurA35
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
j.pol
RutJ24
j.pol
RutJ24
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
j.nie
Iw- B T21
np
j.nie
Iw- B T21
np
mat
BurA35
mat
BurA35
hist
KraA21
j.pol
RutJ24
filo
JasA37
rel
JasA37
1. Grupa
wf
CzaMgim
Dziewczęta
wf
CzaMsił
Dziewczęta
wf
JanMgim
Chłopcy
wf
JanMsił
Chłopcy
mat
BurA35
inf.
ChmR38
1. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
chem
KowD33
edb
KowD33
wos
OpaJ32
fiz
ZaKrz13
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
1B
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Chymkowska Lidia
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
wf
CzaMgim
Chłopcy
wf
CzaMgim
Chłopcy
mat
BurA35
j.ang
ChyL9
kre
j.pol
GorJ17
rel
KołB37
2. Grupa
wos
OpaJ32
geog
StaI32
j.fr
AmbL16
fr
j.fr
AmbL16
fr
mat
BurA35
j.ang
ChyL9
j.pol
GorJ17
j.pol
GorJ17
j.nie
OlbE17
niem
j.nie
OlbE17
niem
j.ros
PieJ40
ros
j.ros
PieJ40
ros
wf
CzaMsił
Dziewczęta
mat
BurA35
edb
KowD33
hist
KraA21
hist
KraA21
wos
OpaJ32
filo
JasA37
wf
CzaMsił
Chłopcy
j.ang
ChyL9
j.pol
GorJ17
j.pol
GorJ17
chem
KowD33
inf.
K-KBa39
1. Grupa
inf.
ObłM38
2. Grupa
wos
OpaJ32
wf
CzaMgim
Dziewczęta
wf
CzaMsił
Dziewczęta
zw
ChyL9
fiz
FigA16
j.pol
GorJ17
rel
KołB37
2. Grupa
biol
KowD33
hist
KraA21
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
1C
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Nieścior Anna
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
wf
CzaMgim
Chłopcy
wf
CzaMgim
Chłopcy
hist
AmbL16
j.pol
GorJ17
j.pol
GorJ17
edb
KowD33
mat
ObłM42
chem
PawD6
wf
DybAgim
Dziewczęta
wf
DybAgim
Dziewczęta
j.fr
AmbL16
fr
j.fr
AmbL16
fr
j.ang
GrzK15
biol
NieA4
biol
NieA4
j.nie
OlbE17
niem
j.nie
OlbE17
niem
chem
PawD6
hist
AmbL16
j.ang
GrzK15
mat
ObłM42
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
filo
JasA37
rel
JasA37
1. Grupa
wos
OpaJ32
wf
CzaMsił
Chłopcy
j.pol
GorJ17
biol
NieA4
zw
NieA4
mat
ObłM42
fiz
PawD6
rel
JasA37
1. Grupa
wf
DybAfit
Dziewczęta
j.pol
GorJ17
j.ang
GrzK15
inf.
ObłM38
1. Grupa
mat
ObłM42
geog
StaI31
inf.
K-KBa39
2. Grupa
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
1D
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Burczyńska Agnieszka
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.nie
Iw- B T16
np
j.nie
Iw- B T16
np
chem
KowD33
j.ang
LesA31
2. Grupa
j.ang
LesA31
2. Grupa
biol
NieA4
wos
OpaJ32
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
rel
JasA32
1. Grupa
hist
AmbL16
mat
BurA35
mat
BurA35
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
kre
j.pol
KryA14
j.ang
LesA31
2. Grupa
rel
JasA37
1. Grupa
mat
BurA35
zw
BurA35
inf.
ChmR38
1. Grupa
chem
KowD33
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
j.ang
LesA31
2. Grupa
geog
TroH34
wf
CzaMgim
Dziewczęta
wf
JanMsił
Chłopcy
hist
AmbL16
j.fr
AmbL16
f
j.fr
AmbL16
f
mat
BurA35
fiz
FigA17
j.nie
OlbE32
nz
j.nie
OlbE32
nz
j.ros
PieJ40
rz
j.ros
PieJ40
rz
geog
TroH34
geog
TroH34
wf
CzaMfit
Dziewczęta
wf
CzaMgim
Dziewczęta
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMgim
Chłopcy
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
inf.
K-KBa39
2. Grupa
biol
NieA4
p.prz
SitG13
geog
TroH16
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
2A
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Pawlak Danuta
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
wf
DybAgim
Dziewczęta
wf
DybAgim
Dziewczęta
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMsił
Chłopcy
mat
BujA43
inf.
ChmR38
1. Grupa
inf.
ChmR38
2. Grupa
j.ang
GrzK15
1. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
biol
KowD33
chem
PawD6
fiz
ZaKrz13
2. Grupa
mat
BujA43
inf.
ChmR38
1. Grupa
inf.
ChmR38
2. Grupa
j.ang
GrzK15
1. Grupa
j.ang
GrzK15
1. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
hist
KraA21
chem
PawD6
fiz
ZaKrz13
kre fiz
ZaKrz13
mat
BujA43
mat
BujA43
biol
KowD33
wos
OpaJ32
j.pol
RutJ24
j.pol
RutJ24
p.prz
SitG13
geog
TroH34
1. Grupa
geog
TroH34
j.fr
AmbL16
f
j.fr
AmbL16
f
mat
BujA43
j.ang
GrzK15
2. Grupa
j.nie
Iw- B T21
np
j.nie
Iw- B T21
np
j.nie
OlbE32
nz
j.nie
OlbE32
nz
j.ros
PieJ40
rz
j.ros
PieJ40
rz
j.pol
RutJ24
geog
TroH32
rel
JasA37
1. Grupa
wf
DybAfit
Dziewczęta
wf
JanMgim
Chłopcy
mat
BujA43
hist
KraA21
zw
PawD6
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
j.pol
RutJ24
geog
TroH16
1. Grupa
fiz
ZaKrz13
2. Grupa
rel
JasA37
1. Grupa
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
2B
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Ambroziak Lidia
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
wf
CzaMsił
Dziewczęta
hist
AmbL16
kre
his
AmbL16
j.ang
GrzK15
2. Grupa
biol
KowD33
j.ang
MajA16
1. Grupa
j.pol
MerB20
j.pol
MerB20
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
hist
AmbL16
biol
KowD33
chem
KowD33
inf.
K-KBa39
2. Grupa
j.ang
MajA20
1. Grupa
j.pol
MerB20
wos
OpaJ32
wos
OpaJ32
geog
StaI35
wf
CzaMfit
Dziewczęta
wf
CzaMfit
Dziewczęta
hist
AmbL16
zw
AmbL16
j.ang
GrzK15
2. Grupa
j.pol
MerB20
inf.
ObłM39
1. Grupa
p.prz
SitG36
geog
StaI34
rel
JasA37
1. Grupa
wf
JanMsił
Chłopcy
j.fr
AmbL16
f
j.fr
AmbL16
f
mat
FigA17
mat
FigA17
j.ang
GrzK15
2. Grupa
j.nie
Iw- B T21
np
j.nie
Iw- B T21
np
j.ang
MajA17
1. Grupa
j.pol
MerB20
j.nie
OlbE32
nz
j.nie
OlbE32
nz
wos
OpaJ32
j.ros
PieJ40
rz
j.ros
PieJ40
rz
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMgim
Chłopcy
fiz
FigA16
mat
FigA16
mat
FigA16
chem
KowD33
j.pol
MerB20
rel
JasA36
1. Grupa
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
2C
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Lesińska Aneta
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
j.nie
Iw- B T16
np
j.nie
Iw- B T16
np
j.ang
LesA31
rz
biol
NieA4
mat
ObłM42
mat
ObłM42
wos
OpaJ32
chem
PawD6
hist
AmbL16
biol
NieA4
mat
ObłM42
chem
PawD6
chem
PawD6
j.pol
RutJ24
j.pol
RutJ24
rel
JasA37
1. Grupa
geog
KonR34
j.ang
LesA31
1. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
biol
NieA4
mat
ObłM42
chem
PawD6
j.pol
RutJ24
p.prz
SitG13
rel
JasA37
1. Grupa
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
DybAfit
Dziewczęta
hist
AmbL16
j.fr
AmbL16
f
j.fr
AmbL16
f
inf.
K-KBa39
2. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
biol
NieA4
kre
biol
NieA4
j.nie
OlbE32
nz
j.nie
OlbE32
nz
j.ros
PieJ40
rz
j.ros
PieJ40
rz
j.pol
RutJ24
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMgim
Chłopcy
wf
DybAsił
Dziewczęta
wf
DybAfit
Dziewczęta
inf.
ChmR38
rp
fiz
FigA16
j.ang
LesA31
rz
j.ang
LesA31
rz
zw
LesA31
mat
ObłM42
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
geog
KonR34
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
2D
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Krawczyńska Anna
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
BurA35
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
j.ang
WotM36
2. Grupa
j.ang
WotM36
2. Grupa
rel
JasA36
1. Grupa
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
CzaMfit
Dziewczęta
wf
CzaMfit
Dziewczęta
j.ang
ChyL9
1. Grupa
j.ang
ChyL9
1. Grupa
geog
KonR34
hist
KraA21
inf.
ObłM39
2. Grupa
chem
PawD6
j.ang
WotM36
2. Grupa
rel
JasA37
1. Grupa
mat
BurA35
inf.
ChmR38
1. Grupa
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
j.nie
OlbE17
1. Grupa
j.nie
OlbE17
1. Grupa
fiz
PawD6
j.ros
PieJ40
2. Grupa
j.ros
PieJ40
2. Grupa
j.ang
WotM36
2. Grupa
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
CzaMgim
Dziewczęta
geog
KonR34
geog
KonR34
zw
KraA21
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
fiz
PawD6
p.prz
SitG13
mat
BurA35
j.ang
ChyL9
1. Grupa
kre
geo
KonR34
hist
KraA21
j.pol
KryA14
biol
NieA4
j.ang
WotM36
2. Grupa
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3A p
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Opalka Jacek
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
BurA35
mat
BurA35
inf.
ChmR38
1. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
rel
KołB37
2. Grupa
hist
OpaJ32
chem
PawD6
geog
StaI32
mat
BurA35
mat
BurA35
inf.
ChmR38
1. Grupa
inf.
ChmR38
2. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
hist
OpaJ32
zw
OpaJ32
j.ang
WotM36
1. Grupa
fiz
ZaKrz13
mat
BurA35
j.nie
Iw- B T21
1. Grupa
j.nie
Iw- B T21
1. Grupa
j.pol
MerB20
j.pol
MerB20
j.ros
PieJ40
2. Grupa
j.ros
PieJ40
2. Grupa
p.prz
SitG13
fiz
ZaKrz13
fiz
ZaKrz13
wf
CzaMfit
Chłopcy
wf
DybAgim
Dziewczęta
inf.
ChmR38
1. Grupa
inf.
ChmR38
2. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
j.pol
MerB20
biol
NieA4
j.ang
WotM36
1. Grupa
fiz
ZaKrz13
kre fiz
ZaKrz13
wf
CzaMfit
Chłopcy
wf
CzaMgim
Chłopcy
wf
DybAgim
Dziewczęta
wf
DybAfit
Dziewczęta
mat
BurA35
inf.
ChmR38
2. Grupa
rel
KołB37
2. Grupa
j.pol
MerB20
j.ang
WotM36
1. Grupa
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3B p
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Wotawa Mariusz
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
BujA43
mat
BujA43
geog
KonR34
j.pol
MerB20
j.pol
MerB20
fiz
PawD6
mat
BujA43
inf.
ChmR38
1. Grupa
geog
KonR34
hist
KraA21
j.pol
MerB20
j.ang
WotM36
2. Grupa
rel
JasA37
1. Grupa
mat
BujA43
biol
KowD33
j.pol
MerB20
j.nie
OlbE34
1. Grupa
j.nie
OlbE34
1. Grupa
j.ang
OsoJo23
1. Grupa
j.ang
OsoJo23
1. Grupa
j.ros
PieJ40
2. Grupa
j.ros
PieJ40
2. Grupa
j.ang
WotM36
2. Grupa
j.ang
WotM36
2. Grupa
rel
JasA37
1. Grupa
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
DybAgim
Dziewczęta
mat
BujA43
mat
BujA43
geog
KonR34
kre
geo
KonR34
chem
KowD33
j.ang
OsoJo23
1. Grupa
j.ang
WotM36
2. Grupa
zw
WotM36
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
DybAgim
Dziewczęta
wf
DybAfit
Dziewczęta
hist
KraA21
j.ang
OsoJo23
1. Grupa
j.ang
OsoJo23
1. Grupa
fiz
PawD6
p.prz
SitG13
j.ang
WotM36
2. Grupa
inf.
K-KBa39
2. Grupa
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3C p
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Kowalska Dorota
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
BujA43
j.pol
CzKB42
j.pol
CzKB42
j.ang
GrzK15
1. Grupa
rel
KołB37
2. Grupa
hist
KraA21
wos
OpaJ32
j.ros
PieJ40
2. Grupa
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMsił
Chłopcy
inf.
ChmR38
1. Grupa
kre
j.pol
CzKB20
j.pol
CzKB20
j.ang
GrzK15
2. Grupa
chem
KowD33
hist
KraA21
wos
OpaJ32
wf
DybAgim
Dziewczęta
wf
DybAfit
Dziewczęta
mat
BujA43
j.ang
GrzK15
2. Grupa
j.ang
GrzK15
2. Grupa
hist
KraA21
j.nie
OlbE34
1. Grupa
j.nie
OlbE34
1. Grupa
fiz
PawD6
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
DybAfit
Dziewczęta
j.pol
CzKB20
j.pol
CzKB21
j.ang
GrzK15
1. Grupa
biol
KowD33
zw
KowD33
inf.
K-KBa39
2. Grupa
fiz
PawD6
j.ros
PieJ40
2. Grupa
geog
StaI34
mat
BujA43
j.pol
CzKB4
j.pol
CzKB4
j.ang
GrzK15
1. Grupa
rel
KołB37
2. Grupa
hist
KraA21
p.prz
SitG13
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3D p
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 Wychowawca : Meredyk Barbara
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
inf.
ChmR38
1. Grupa
j.ang
ChyL9
2. Grupa
fiz
FigA6
rel
KołB37
2. Grupa
hist
KraA21
j.ang
LesA31
1. Grupa
biol
NieA4
inf.
ObłM39
2. Grupa
j.nie
OlbE23
np
j.nie
OlbE23
np
j.ros
PieJ40
rp
j.ros
PieJ40
rp
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
DybAgim
Dziewczęta
j.ang
ChyL9
2. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
j.pol
MerB20
biol
NieA4
kre
biol
NieA4
mat
ObłM42
chem
PawD6
j.ang
ChyL9
2. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
j.pol
MerB20
j.pol
MerB20
zw
MerB20
biol
NieA4
biol
NieA4
wf
JanMsił
Chłopcy
wf
DybAfit
Dziewczęta
j.ang
ChyL9
2. Grupa
hist
KraA21
j.ang
LesA31
1. Grupa
j.pol
MerB20
mat
ObłM42
chem
PawD6
p.prz
SitG13
wf
DybAfit
Dziewczęta
j.ang
ChyL9
2. Grupa
fiz
FigA16
rel
KołB37
2. Grupa
j.ang
LesA31
1. Grupa
mat
ObłM42
chem
PawD6
geog
StaI31
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3E p
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
wos
OpaJ32
hist
AmbL16
chem
KowD33
j.pol
RutJ24
j.pol
RutJ24
geog
KonR34
chem
KowD33
j.ang
LesA31
j.ang
LesA31
biol
NieA4
j.pol
RutJ24
j.nie
SieJ8
mat
SieJ8
mat
SieJ8
p.prz
SitG13
hist
AmbL16
j.ang
LesA31
kre
biol
NieA4
j.pol
RutJ24
inf.
ChmR38
fiz
FigA16
zw
LesA31
pp-p
Ba-K W43
geog
KonR34
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
2D KN
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
j.ang
GrzK15
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
geog
KonR34
geog
KonR34
hist
KraA21
chem
PawD6
pp-p
WotJ42
inf.
ChmR38
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
j.nie
OlbE17
j.nie
OlbE17
fiz
PawD6
zw
KraA21
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
fiz
PawD6
mat
SieJ8
mat
SieJ8
p.prz
SitG13
j.ang
GrzK15
hist
KraA21
j.pol
KryA14
biol
NieA4
pp-p
WotJ4
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3A NR
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
j.pol
RutJdom1
j.pol
RutJdom1
j.pol
RutJdom1
fiz
ZaKrzdom1
inf.
ZaKrzdom1
hist
KraAdom1
geog
KonRdom1
j.ang
MajAdom1
j.ang
MajAdom1
mat
SieJdom1
geog
KonRdom1
j.nie
SieJdom1
mat
SieJdom1
p.prz
SitGdom1
biol
KowDdom1
chem
KowDdom1
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3A WJ
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
geog
TroHdom3
j.pol
MerBdom3
chem
KowDdom3
biol
NieAdom3
j.nie
SieJdom3
inf.
ZaKrzdom3
j.pol
MerBdom3
fiz
FigAdom3
mat
FigAdom3
geog
TroHdom3
p.prz
SitGdom3
j.ang
GrzKdom3
j.ang
GrzKdom3
mat
FigAdom3
mat
FigAdom3
hist
OpaJdom3
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3C PP
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
BurA35
rel
KołB37
j.pol
KryA14
j.ros
PieJ40
hist
AmbL16
mat
BurA35
j.ang
GrzK15
chem
KowD33
j.ang
GrzK15
j.ang
GrzK15
fiz
PawD6
hist
AmbL16
biol
KowD33
zw
KowD33
inf.
K-KBa39
wos
OpaJ32
fiz
PawD6
j.ros
PieJ40
geog
StaI34
pp-p
WotJ42
rel
KołB37
j.pol
KryA14
j.pol
KryA14
p.prz
SitG13
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3D BJ
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
j.pol
KryAdom2
j.ang
WotMdom2
hist
AmbLdom2
hist
AmbLdom2
inf.
ZaKrzdom2
fiz
ZaKrzdom2
j.pol
KryAdom2
j.pol
KryAdom2
j.ros
PieJdom2
chem
KowDdom2
biol
NieAdom2
mat
SieJdom2
wos
OpaJdom2
geog
KonRdom2
p.prz
SitGdom2
mat
SieJdom2
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3D AS
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
z.rew.
MerB20
z.rew.
MerB20
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
2B TK
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2
Plan lekcji wygenerowany:29.04.2022 aSc Plan Lekcji
mat
ObłMdom4
inf.
ObłMdom4
geog
KonR34
biol
KonR34
chem
KonR34
geog
KonR34
j.pol
MerBdom4
j.nie
OlbEdom4
j.ang
WotMdom4
p.prz
SitGdom4
mat
ObłMdom4
j.ang
WotMdom4
fiz
FigAdom4
zw
KraA21
j.pol
MerBdom4
j.pol
MerBdom4
hist
KraAdom4
Pn
Wt
Śr
Czw
Pi
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
3A p WB